RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego reprezentowanej przeze mnie organizacji/ instytucji oraz mojej funkcji w tej organizacji/ instytucji, przez Arch-Invest I.wojciechowska, M.karandys Spółka Jawna, NIP: 1251373555 w celu przesyłania przez Arch-Invest I.wojciechowska, M.karandys Spółka Jawna, NIP: 1251373555 informacji o podejmowanych przez Arch-Invest I.wojciechowska, M.karandys Spółka Jawna, NIP: 1251373555 działaniach statutowych.